MVO

Als bedrijf actief in het sociale domein is het vanzelfsprekend dat we opkomen voor zwakkeren in de samenleving. Dat doen we vanuit onze professie, bijvoorbeeld door te zorgen dat zij aan het werk gaan, uit de schulden zijn of een dak boven het hoofd krijgen. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ook daarbuiten serieus. Bij ons aannamebeleid geven we voorrang aan sollicitanten uit kwetsbare doelgroepen. Daarnaast hebben wij ons als bedrijf verbonden aan Nav-Jeevan, een tehuis met school voor straatkinderen in India.

MVO

Als bedrijf actief in het sociale domein is het vanzelfsprekend dat we opkomen voor zwakkeren in de samenleving. Dat doen we vanuit onze professie, bijvoorbeeld door te zorgen dat zij aan het werk gaan, uit de schulden zijn of een dak boven het hoofd krijgen. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ook daarbuiten serieus. Bij ons aannamebeleid geven we voorrang aan sollicitanten uit kwetsbare doelgroepen. Daarnaast hebben wij ons als bedrijf verbonden aan Nav-Jeevan, een tehuis met school voor straatkinderen in India.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Calder Holding vindt haar bestaansrecht mede in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen (MVO). Sinds de start van ons bedrijf ondersteunen wij mensen die hulp nodig hebben bij het vinden van werk. De oprichter van toen is nog steeds eigenaar van het bedrijf. Winstmaximalisatie is voor hem niet het enige criterium voor een succesvolle bedrijfsvoering. Zo ondersteunen wij sinds onze start mensen die hulp nodig hebben bij scholing, het vinden van werk of bij participatie. Actief participeren in de samenleving draagt immers bij aan het welzijn van de mens.

Calder Holding werkt volgens het principe van social return. Dit betekent dat wij binnen onze organisatie en binnen de dochterondernemingen voor klanten werkplekken, stages, of toegang tot faciliteiten ter bevordering van hun terugkeer op de arbeidsmarkt organiseren. Daarnaast bieden wij mogelijkheden voor werkervaring door middel van detachering of een stage. Jonge professionals volgen een traineeship of doen zij onderzoek in het kader van hun opleiding. Interne vacatures binnen Calder Holding staan altijd open voor onze klanten. In de loop der tijd zijn zo na een eerlijke sollicitatieprocedure uit onze doelgroep managers, conciërges, gastvrouwen/gastheren, facilitair medewerkers, consulenten, vormgevers en stafmedewerkers in dienst genomen.

Eerlijk en duurzaam personeelsbeleid

Onze medewerkers vormen een groot onderdeel van ons kapitaal. Voor ons is het belangrijk dat een medewerker zijn competenties ten volle kan benutten. Hier beoordelen we onze medewerkers dan ook jaarlijks op; zij kunnen zelf een Persoonlijk Ontwikkelingsplan  indienen bij hun leidinggevende. Er is een opleidingsbudget voor bij- en omscholing waar medewerkers gebruik van kunnen maken om zich verder te ontwikkelen binnen de organisatie. De diverse onderdelen binnen de groep maken ook dat er veel uitwisseling mogelijk is van personeel. Medewerkers varen hier wel bij. Het gemiddeld aantal dienstjaren van onze medewerkers is 14 jaar.

Diversiteit

Het medewerkersbestand van de bedrijven binnen Calder Holding vormt een bonte verzameling mensen van jong tot oud waarin alle kleuren van de regenboog vertegenwoordigd zijn. Alle smaken, karakters en meningen, vormen en soorten zijn vertegenwoordigd. Onze deur staat voor iedereen open, omdat het belangrijk is dat je met veel verschillende mensen om gaat en van veel verschillende mensen leert, om de dynamiek en de synergie te vergroten en ontwikkeling van mensen te versterken. Diversiteit vormt dus een belangrijk aspect van het personeelsbeleid in alle bedrijven in onze groep. We dragen daarom zorg voor zoveel mogelijk onderscheidende factoren binnen ons personeelsbestand, zoals leeftijd, gender, nationaliteit, opleiding, cultuur en werkervaring.

Milieu

Sinds 2008 hanteren wij onze Environmental Policy Statement. Binnen Calder Holding hebben we onze impact op het milieu geïnventariseerd. Samen met het personeel zijn oplossingen bedacht om deze impact terug te brengen op het gebied van: bewustzijn energieconsumptie, vervoer, afval (reduce-reuse-recycle) en inkoop van middelen. Waar mogelijk werken we bijvoorbeeld met lichtregulering per kamer, energiearme apparatuur (vaatwassers, koelkasten, etc.) en werken we zoveel mogelijk digitaal. Waar dit niet kan maken we gebruik van dubbelzijdig kopiëren en printen. Opslag vindt digitaal plaats. Bestellingen doen we bij een inkoopsite waar duurzame producten van allerlei aard worden aangeboden. Verder zijn we kritisch met de aanschaf van nieuw meubilair. Duurzaamheid en langdurig gebruik staan voorop. Overtollig kantoormeubilair laten we bij voorkeur ophalen door een kringloopbedrijf. Overig afval wordt gescheiden verzameld: plastic, karton, glas etc. Inktcartridges worden of geleasd of geretourneerd aan de fabrikant.