Over ons

Sociale ondernemers, dat is wat we zijn. Ons bedrijf bestaat al sinds begin jaren 90  en is al jaren een sterk en gezond bedrijf. We zijn ondernemend met een sterke bedrijfsmatige beheersing van inkomsten en uitgaven. Zo kunnen we blijven investeren in nieuwe producten en initiatieven die op ons pad komen of die we zelf opzoeken. De beweging zit stevig in ons bedrijf. Ooit vormde de dienstverlening rondom het thema werk de hoofdmoot, tegenwoordig is ons bedrijf gebouwd op 3 sterke pijlers: onderwijs, zorg en werk. En waar nodig en mogelijk maken we mooie verbindingen tussen deze domeinen en ontstaan nieuwe concepten.

Over ons

Sociale ondernemers, dat is wat we zijn. Ons bedrijf bestaat al sinds begin jaren 90  en is al jaren een sterk en gezond bedrijf. We zijn ondernemend met een sterke bedrijfsmatige beheersing van inkomsten en uitgaven. Zo kunnen we blijven investeren in nieuwe producten en initiatieven die op ons pad komen of die we zelf opzoeken. De beweging zit stevig in ons bedrijf. Ooit vormde de dienstverlening rondom het thema werk de hoofdmoot, tegenwoordig is ons bedrijf gebouwd op 3 sterke pijlers: onderwijs, zorg en werk. En waar nodig en mogelijk maken we mooie verbindingen tussen deze domeinen en ontstaan nieuwe concepten.

Door goed in te spelen op de actuele trend maar ook door het maken van “eigenwijze“ strategische keuzes. Kennis van wet- en regelgeving, innovatiekracht en ontwikkelvaardigheid t.b.v. nieuwe concepten, grote discipline in het afleggen van verantwoording en resultaatgerichtheid zijn hiervoor voorwaardelijk. Samen kunnen de werkmaatschappijen uit onze groep een mooi palet aan integrale dienstverlening bieden op het gebied van onderwijs, werk, zorg, wonen en participatie. In de afgelopen jaren ontwikkelde onze groep zich zo tot een bedrijf met ruim 900 medewerkers en een breed scala van diensten op het gebied van loopbaanontwikkeling, re-integratie, indicatiestelling, taal-en inburgering, schuldhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg, ambulante- en woonbegeleiding en beroepsonderwijs. De organisatie heeft in Nederland een landelijke dekking en is in het Verenigd Koninkrijk en België (Vlaanderen) actief. Door de ontwikkeling van vernieuwende vraaggerichte producten, resultaatgerichte uitvoering en strakke procesbeheersing heeft Calder Holding zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke sociale dienstverlener. Al bewegend zorgen wij in de domeinen Werk, Onderwijs en Zorg voor praktische en duurzame oplossingen voor kwetsbare doelgroepen.

Visie

Of het nu gaat om Begeleiding naar Werken, Participatie, Wonen, Beroepsonderwijs, Hulp bij schulden, Psychische zorg of Taalonderwijs, wij leveren op al deze gebieden resultaatgerichte diensten. Mensen helpen om zo snel mogelijk zelfredzaam te zijn. Dat doen we al ruim 30 jaar in Nederland, België en Verenigd Koninkrijk. Samen met onze 900 enthousiaste medewerkers helpen we dagelijks vele honderden cliënten verder in Onderwijs, Zorg of Werk.