Zorg

In het domein zorg opereert Calder Holding met twee bedrijven. Met Max Ernst GGZ als landelijke Basis GGZ en Specialistische GGZ behandelaar voor jeugd en volwassenen. Jan Arends richt zich op ambulante begeleiding van volwassenen en jongeren vanuit de WMO en Jeugdwet, forensische begeleiding en behandeling en biedt kwetsbare groepen een beschutte woonplek in een van haar Jan Arendshuizen.

Zorg

In het domein zorg opereert Calder Holding met twee bedrijven. Met Max Ernst GGZ als landelijke Basis GGZ en Specialistische GGZ behandelaar voor jeugd en volwassenen. Jan Arends richt zich op ambulante begeleiding van volwassenen en jongeren vanuit de WMO en Jeugdwet, forensische begeleiding en behandeling en biedt kwetsbare groepen een beschutte woonplek in een van haar Jan Arendshuizen.

Max Ernst GGZ
Max Ernst GGZ Focus op resultaat
Max Ernst GGZ is een landelijk opererende GGZ instelling voor zowel Basis als Specialistische GGZ en behandelt jongeren en volwassenen met psychische en psychiatrische problemen. De zorg is gericht op volledig herstel of verbetering in het dagelijks functioneren en is gebaseerd op zowel (geprotocolleerde) behandelmethoden waarvan de effectiviteit is aangetoond als op voortdurende toetsing bij de cliënten naar de waardering van de geboden zorg. Max Ernst GGZ beschikt over het HKZ keurmerk. Lees verder
Max Ernst GGZ Focus op resultaat
Max Ernst GGZ
Max Ernst GGZ is een landelijk opererende GGZ instelling voor zowel Basis als Specialistische GGZ en behandelt jongeren en volwassenen met psychische en psychiatrische problemen. De zorg is gericht op volledig herstel of verbetering in het dagelijks functioneren en is gebaseerd op zowel (geprotocolleerde) behandelmethoden waarvan de effectiviteit is aangetoond als op voortdurende toetsing bij de cliënten naar de waardering van de geboden zorg. Max Ernst GGZ beschikt over het HKZ keurmerk. Lees verder
Ik en Jan Arends m'n zelfzorghelper
Jan Arends begeleidt, coacht en traint jongeren en volwassenen met een psychische, verstandelijke of sociale beperking bij het dagelijkse leven. Het maakt niet uit of het gaat om ondersteuning bij wonen, werken, financiën, gezondheid of het omgaan met anderen. Samen met de cliënt bepalen we het doel, dat we zo snel mogelijk gaan realiseren. Want, ontzorgen, zelfredzaam zijn... dat is waar Jan Arends altijd naar toe werkt. Jan Arends doet dit in meer dan 150 gemeenten in Nederland vanuit de Wmo, maar ook in haar huizen voor beschermd wonen en in speciale projecten voor (risico)jongeren. Lees verder
Ik en Jan Arends
Ik en Jan Arends m'n zelfzorghelper
Ik en Jan Arends
Jan Arends begeleidt, coacht en traint jongeren en volwassenen met een psychische, verstandelijke of sociale beperking bij het dagelijkse leven. Het maakt niet uit of het gaat om ondersteuning bij wonen, werken, financiën, gezondheid of het omgaan met anderen. Samen met de cliënt bepalen we het doel, dat we zo snel mogelijk gaan realiseren. Want, ontzorgen, zelfredzaam zijn... dat is waar Jan Arends altijd naar toe werkt. Jan Arends doet dit in meer dan 150 gemeenten in Nederland vanuit de Wmo, maar ook in haar huizen voor beschermd wonen en in speciale projecten voor (risico)jongeren. Lees verder
Plan Morgen
Plan Morgen Start vandaag
Plan Morgen GGZ is een instelling dat zich richt op basis GGZ. De zorg is gericht op vermindering van klachten en verbetering van het dagelijks functioneren en is gebaseerd op zowel (geprotocolleerde) behandelmethoden waarvan de effectiviteit is aangetoond, als de professionele kennis van onze psychologen en op voortdurende toetsing bij de cliënten naar de waardering van de geboden zorg. Plan Morgen is een onderdeel van Max Ernst GGZ. Lees verder
Plan Morgen Start vandaag
Plan Morgen
Plan Morgen GGZ is een instelling dat zich richt op basis GGZ. De zorg is gericht op vermindering van klachten en verbetering van het dagelijks functioneren en is gebaseerd op zowel (geprotocolleerde) behandelmethoden waarvan de effectiviteit is aangetoond, als de professionele kennis van onze psychologen en op voortdurende toetsing bij de cliënten naar de waardering van de geboden zorg. Plan Morgen is een onderdeel van Max Ernst GGZ. Lees verder